در حال بارگذاری
بالا
 • ۶۵ بازدید
  من و عشقم
 • ۲۴۴ بازدید
  جاتون خالی شب قدر تو جمکران...کنار همنفسم
 • ۶۱ بازدید
  یه جای خیــــــــــلی خوب
 • ۸۲ بازدید
  ۱۳:۰۴ ۹۵/۰۳/۴
  دقیقا...
 • ۵۶ بازدید
  ۱۳:۲۸ ۹۵/۰۳/۴
  منم عاشقتم نفسم
  ۰۴:۳۴ ۹۵/۰۳/۴
  خوش به حال اونایی که یه اغوش واسه بغل کردن دارن
  ۲۱:۰۸ ۹۵/۰۳/۳
  دقیقا... دوادی دردم عاشقتم!!
 • ۴۷ بازدید
  ۲۱:۰۷ ۹۵/۰۳/۳
  من ک خیلی دلم تنگ شده خیییییلی ....
 • ۱۴۷ بازدید
  برای بچه های اورژانس خیــــــــــلی دعاکنید مخصوصا برا آقایی من
  ۱۳:۴۷ ۹۵/۰۳/۴
  خواهش میکنم آقایی گلم
  ۰۱:۵۷ ۹۵/۰۳/۴
  انشاالله سایشون برای همیشه بالای سرخانوادشون و ناجی ونجاتبخش همه مریضان ودعای مابرای همیشه پشت وپناهشان وموفق درتمام مراحلشان
  ۲۱:۱۰ ۹۵/۰۳/۳
  ممنون خانومی مهربون من...
 • ۱۱۹ بازدید
  ۲۱:۱۲ ۹۵/۰۳/۳
  خدا جون عاشقتم ♡♡ ✔✔خدایا شکر که همو داریم!
 • ۵۱ بازدید
 • ۵۵ بازدید
  ۰۰:۲۸ ۹۵/۰۳/۲
  روزی مادری بالای سرپسرش که روی تخت بیمارستان بودداشت باچشمان نابیناگریه میکردفرشته ای ازطرف خداوندبراو واردشدوفرمودخداوندبرایت یک خاسته رامیخواهدبرآورده کندچه میخواهی مادرجواب دادشفای پسرم فرشته پرسیدمطمعن هستی که پسرت بعدأپشیمانت نخواهدکردمادرجواب دادبله مطمعنم پسرشفایافت وازدواج کردبعدازمدتی عروس به شوهرگفت زندگی بامادرکورت سخت ودشوارازراهی بیاندیش تارهاشویم پسربه مادرش گفت مادربرای توخانه ای خریدم که انجاراهت زندگی کنی ولی مادرنابیناقبول نکردوبه پسرش فرمودمن درخانه سالمندان باهم سن وسالان خودراحتترم مرابه آنجاببرسپس رفت ودرگوشه ازحیاط نشت وساکت گریه کردوآن فرشته که سالهاقبل براو نازل شده بوددوباره ظاهرشدوگفت مادردیدی چی شدبرای این خدافرصتی دوباره برتولطف داشته وبگوچه میخواهی مادرنابیناگفت میخواهم عروسم زنی خوب ومطیع پسرم ومادری مهربان برای فرزندانش باشدباشنیدن این سخن فرشته گریست وچندقطره ازاشکهایش رابه چشم مادرنابیناریخت ومادر چشمانش بازشدودیدفرشته گریه میکندگفت مگرفرشته هاهم گریه میکنندفرشته فرمودوقتی خداگریه اش بگیرد فرشته هاهم همراه خداگریه میکنندخداوندبخاطرتحسین وافتخاربه این آفرینش بنام مادراشک شوق میریزدواحسنت میگوید
 • ۳۹ بازدید
 • ۵۳ بازدید
  ۲۰:۲۰ ۹۵/۰۳/۳
  احسنت
 • ۴۸ بازدید
 • ۵۶ بازدید
  ۲۱:۲۰ ۹۵/۰۳/۳
  عاشقتم خانومم!!!
 • ۵۷ بازدید
  ۲۱:۱۹ ۹۵/۰۳/۳
  دلم بدجور هواشو کرد!!
  ۲۳:۳۹ ۹۵/۰۳/۱
  ﻟﺎﯾﮑﮑﮑﮏ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺩﻋﺎ
 • ۷۸ بازدید
  ۲۱:۱۸ ۹۵/۰۳/۳
  اللهم عجل الولیک الفرج
  ۲۳:۳۸ ۹۵/۰۳/۱
  ﻟﺎﯾﮑﮑﮑﮏ
 • ۶۷ بازدید
  چیه؟چرا اونجوری نگاه میکنی؟؟خُب جیگرم دیگه...
 • ۶۶ بازدید
  فرشته آسمانی
 • ۵۷ بازدید
  هرگونه گاز پیگردِقانونی دارد
 • ۶۴ بازدید
  ۱۳:۲۴ ۹۵/۰۳/۷
  ماشالله...
 • ۶۴ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۱۱۴ بازدید
  میلادِ نور مبارک
  ۱۷:۲۶ ۹۵/۰۳/۱
  عید شما ام مبارک فاطـــــمه بانـــــو جان;-)
  ۱۵:۱۱ ۹۵/۰۳/۱
  عیدتون مبارک(^_^)
 • ۱۰۸ بازدید
  در عشق پایدار باشیم تا پای دار
  ۲۰:۳۰ ۹۵/۰۲/۲۶
  منم دنبال کنید مرسی
 • ۵۲۶ بازدید
  خوش باشین همیشه
  ۲۱:۲۱ ۹۵/۰۳/۳
  خخخ لایککککک