در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۳ بازدید
  اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت حضرت زینب در محل زینبیه شهرستان بشرویه در روز جمعه در تاریخ 15 بهمن 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۴۰ بازدید
  اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم همایش کنفوکاران در محل سالن بشارت به میزبانی مسئولین ورزش شهرستان بشرویه در روز پنج شنبه در تاریخ 14 بهمن 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۷ بازدید
  اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم میهمانی لاله ها در محل گلزار شهدا به میزبانی اداره بنیاد شهید شهرستان بشرویه در روز پنج شنبه در تاریخ 14 بهمن 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۴۰ بازدید
  36. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم امامت حضرت مهدی در محل مسجد المهدی شهرستان بشرویه در روز سه شنبه در تاریخ 07 آذر 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۶ بازدید
  35. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم اربعین حسینی در محل جوادیه به میزبانی قاسمیه شهرستان بشرویه در روز پنج شنبه در تاریخ 17 آبان 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۸ بازدید
  34. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم اربعین حسینی در محل جوادیه به میزبانی قاسمیه شهرستان بشرویه در روز چهارشنبه در تاریخ 17 آبان 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۶ بازدید
  33. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم سوگواره احلی من العسل در محل جوادیه به میزبانی قاسمیه شهرستان بشرویه در روز پنج شنبه در تاریخ 06 مهر 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۶۱ بازدید
  32. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم عید غدیر در محل جشن خیابانی به میزبانی جشن خیابانی بلوار خلیج فارس شهرستان بشرویه در روز شنبه در تاریخ 18 شهریور 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۷ بازدید
  31. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم عید غدیر در محل مسجد حضرت امیرالمومنین به میزبانی مسجد حضرت امیر المومنین شهرستان بشرویه در روز جمعه در تاریخ 17 شهریور 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۶ بازدید
  30. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم عید غدیر در محل فاطمیه شهرستان بشرویه در روز جمعه در تاریخ 17 شهریور 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۱۴۱ بازدید
  29. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام رضا در محل هیئت ثامن الحجج شهرستان بشرویه در روز جمعه در تاریخ 13 مرداد 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۳ بازدید
  28. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام رضا در محل مدرسه امام رضا شهرستان بشرویه در روز پنج شنبه در تاریخ 12 مرداد 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۵۰ بازدید
  27. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت حضرت معصومه در محل گلزار شهدا به میزبانی کوثر ولایت شهرستان بشرویه در روز سه شنبه در تاریخ 03 مرداد 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۴ بازدید
  26. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام حسن در محل پارگ گلستان به میزبانی جشن مردمی شهرستان بشرویه در روز شنبه در تاریخ 20 اردیبهشت 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۴ بازدید
  25. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام حسن در محل هیئت امام حسن مجتبی شهرستان بشرویه در روز شنبه در تاریخ 20 اردیبهشت 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۴۶ بازدید
  24. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم مبعث پیامبر در محل سرای سرکه شهرستان بشرویه در روز سه شنبه در تاریخ 05 اردیبهشت 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۴۵ بازدید
  23. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم مبعث پیامبر در محل مسجدالرسول شهرستان بشرویه در روز دوشنبه در تاریخ 04 اردیبهشت 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۴۶ بازدید
  22. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم سوگواره حضرت زینب در محل سالن نمایشگاه به میزبانی کوثر ولایت شهرستان بشرویه در روز جمعه در تاریخ 25 فروردین 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۴۷ بازدید
  21. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم سوگواره حضرت زینب در محل سالن نمایشگاه به میزبانی کوثر ولایت شهرستان بشرویه در روز پنج شنبه در تاریخ 24 فروردین 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۸۵ بازدید
  20. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام جواد در محل جوادیه شهرستان بشرویه در روز شنبه در تاریخ 19 فروردین 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۵۱ بازدید
  19. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام جواد در محل جوادیه شهرستان بشرویه در روز شنبه در تاریخ 19 فروردین 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۵۵ بازدید
  18. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام جواد در محل جوادیه شهرستان بشرویه در روز جمعه در تاریخ 18 فروردین 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۰ بازدید
  17. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت حضرت علی اصغر در محل مسجد امیرالمومنین شهرستان بشرویه در روز جمعه در تاریخ 18 فروردین 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۷۹ بازدید
  16. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت حضرت زهرا در محل فاطمیه شهرستان بشرویه در روز یک شنبه در تاریخ 29 اسفند 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۱ بازدید
  15. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام صادق و پیامبر در محل مسجد موسی بن جعفر شهرستان بشرویه در روز یک شنبه در تاریخ 28 آذر 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۳ بازدید
  14. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام صادق و پیامبر در محل مسجدالرسول شهرستان بشرویه در روز شنبه در تاریخ 27 آذر 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۵۵ بازدید
  13. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام صادق و پیامبر در محل مسجد جامع شهرستان بشرویه در روز شنبه در تاریخ 27 آذر 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۵۸ بازدید
  12. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم امامت حضرت مهدی در محل مسجد المهدی شهرستان بشرویه در روز جمعه در تاریخ 19 آذر 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۵۰ بازدید
  11. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم اربعین حسینی در محل جوادیه به میزبانی هیئت قاسمیه شهرستان بشرویه در روز دوشنبه در تاریخ 01 آذر 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۲۸ بازدید
  10. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم اربعین حسینی در محل جوادیه به میزبانی هیئت قاسمیه شهرستان بشرویه در روز یکشنبه در تاریخ 30 آبان 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۴۲ بازدید
  9. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم عید غدیر در محل بلوار خلیج فارس به میزبانی جشن مردمی شهرستان بشرویه در روز دوشنبه در تاریخ 29 شهریور 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۶۰ بازدید
  8. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم عیدغدیر در محل مسجد امیرالمومنین شهرستان بشرویه در روز دوشنبه در تاریخ 29 شهریور 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۴۹ بازدید
  7. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم عیدغدیر در محل مسجد نخل شهرستان بشرویه در روز دوشنبه در تاریخ 29 شهریور 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۷۲ بازدید
  6. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام رضا در محل هیئت امام حسن مجتبی شهرستان بشرویه در روز دو شنبه در تاریخ 25 مرداد 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۲۱ بازدید
  5. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام رضا در محل مسجدالرضا به میزبانی مسجد الرضا شهرستان بشرویه در روز یک شنبه در تاریخ 24 مرداد 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۲۱ بازدید
  4. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام حسن در محل جشن مردمی شهرستان بشرویه در روز سه شنبه در تاریخ 01 تیر 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۲۲ بازدید
  3. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام حسن در محل مسجد امام حسن مجتبی شهرستان بشرویه در روز سه شنبه در تاریخ 01 تیر 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۳۳ بازدید
  2. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام حسن در محل هیئت امام حسن مجتبی شهرستان بشرویه در روز دوشنبه در تاریخ 31 خرداد 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۴۳ بازدید
  1. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت حضرت قاسم در محل جوادیه شهرستان بشرویه در روز شنبه در تاریخ 22 خرداد 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۲۱ بازدید
  53. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم هفته وحدت در محل سالن ترویج به میزبانی دانشگاه های شهرستان شهرستان بشرویه در روز پنجشنبه در تاریخ 16 آذر 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۲۳ بازدید
  52. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت پیامبر و امام صادق در محل مسجدالرسول شهرستان بشرویه در روز چهارشنبه در تاریخ 15 آذر 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۲۵ بازدید
  51. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت پیامبر و امام صادق در محل مسجد امام جعفر صادق شهرستان بشرویه در روز سه شنبه در تاریخ 14 آذر 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۱۹ بازدید
  50. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام زمان در محل هیئت صاحب الزمانی (مهدیه) شهرستان بشرویه در روز جمعه در تاریخ 22 اردیبهشت 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۵۷ بازدید
  49. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم ولادت امام زمان در محل جشن خیابانی بلوار قائم به میزبانی هیئت متوسلین به ۱۴ معصوم شهرستان بشرویه در روز پنج شنبه در تاریخ 21 اردیبهشت 1396

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir
 • ۴۵ بازدید
  48. اجرای گروه سرود رهپویان احلی من العسل در مراسم سوگواره نمایشی حضرت زهرا در محل سالن نمایشگاه به میزبانی کانون کوثر ولایت شهرستان بشرویه در روز جمعه در تاریخ 13 اسفند 1395

#رهپویان_احلی_من_العسل
#گروه_سرود
#بشرویه
@ahlamenalasal_ir