در حال بارگذاری
بالا
 • #کارگاه_آموزشی "صفر تا صد دنیای مجازی"
مدرس: دکتر سیاوش عزیزی
#مهاباد, 1 #دی 1397

لینک ثبت نام:
https://evand.com/events/siavashazizi1
شماره تماس:
09149448690
09398008369
04442348300
04442348400
@siavash_azizi
www.siavashazizi.com
 • ۲ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
  دکتر صیقلی
 • ۱ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۴ بازدید
  دفاع کارشناسی ارشد مهندس جلیور
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
1397-6-31
 • ۳۵ بازدید
  اولین همایش سراسری کانون های همیاران مشاوره
تهران
1396.01.29
 • ۸۳ بازدید
  کارگاه آموزشی آینده ات را خودت بساز
جلسه اول
 • ۱۰۳ بازدید
  دفاع دکتری تخصصی مهندس محمد نجفی آشتیانی
دانشگاه صنعتی سهند
1396.10.4
 • ۵۰ بازدید
  دفاع دکتری تخصصی مهندس بهمن عبدی
دانشگاه صنعتی سهند
1396.10.10
 • ۱۴۵ بازدید
  دفاع کارشناسی ارشد مهندس شایان پرهمتی
دانشگاه صنعتی سهند
1396.10.12