در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۱۳ بازدید
 • ۱۰۷ بازدید
 • ۱۱۵ بازدید
  آخرین جلسه اعضای هیات علمی
 • ۱۳۵ بازدید
  13- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
  hkh
  ۰۰:۳۹ ۹۳/۱۲/۲۷
  فوق العاده بود
 • ۱۰۳ بازدید
  12- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۸۴ بازدید
  11- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۴۹ بازدید
  10- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۷ بازدید
  9- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۹ بازدید
  8- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۹۲ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۸۱ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۸۰ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۸۷ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۹۱ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۹۷ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۹۰ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۸۲ بازدید
  کارگاه نانو
  ۲۰:۳۶ ۹۳/۱۲/۲۳
  سلام ان شاالله در راه علم و پژوهش به درجات موفقیت دست پیدا کنن خواهران.. آمین
 • ۱۰۲ بازدید
  7- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۲۱ بازدید
  6- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۰ بازدید
  5- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۵ بازدید
  4- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۳ بازدید
  3- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۲ بازدید
  2- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۱ بازدید
  1- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۰ بازدید
  ساکی-رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه‌ی یک اهواز
 • ۱۱۲ بازدید
  بنی‌نعمه - رئیس گروه‌های آموزشی استان خوزستان
 • ۷۳ بازدید
 • ۱۰۷ بازدید
 • ۶۷ بازدید
 • ۷۳ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۲۴۲ بازدید
  ابراهیم عبیات-ناحیه‌یک اهواز
 • ۱۴۷ بازدید
  نرگس مشهدی نژاد
 • ۱۴۷ بازدید
  مهدی اورکی بختیار
 • ۲۵۲ بازدید
  مژگان آتشی
 • ۱۱۳ بازدید
  محمد مرادی اول
 • ۹۵ بازدید
 • ۱۲۸ بازدید
  علیرضا مجدم
 • ۱۰۶ بازدید
  علی خالدی
 • ۱۵۳ بازدید
  صادق کوتی
 • ۱۸۶ بازدید
  سیده میترا علوی
 • ۱۸۲ بازدید
  سمانه حسابی
 • ۱۹۵ بازدید
  سارا مشهدی نژاد
 • ۱۳۰ بازدید
  رضوان مفیدی