در حال بارگذاری
بالا
  • ۱۲۴ بازدید
    درمان دیسک با فیزیوتراپی
بعد از تشخیص پزشک معالج یکی از روش های درمانی را برای بیمار دیسک انتخاب می نماید که این یکی از این روش های درمانی، درمان دیسک با فیزیوتراپی است .پزشک بعد از تشخیص و کسب اطمینان از دیسک ، فرد را به فیزیوتراپ معرفی می کند .
منبع : http://www.pardispainclinic.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/
  • ۷۹ بازدید
    درمان دیسک با ورزش
یکی از انواع روش های درمان دیسک ، که در روش درمان بدون جراحی با استفاده از ورزش می توان بدون جراحی دیسک را درمان نمود ...
منبع : http://www.pardispainclinic.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4/
  • ۱۴۵ بازدید
    درمان دیسک با جراحی برای افرادی که مبتلا به بیماری دیسک می باشند به ندرت تجویز می شود، پزشک معالج در ابتدا تمام راه های درمانی (فیزیوتراپی ، استراحت ، ورزش، ماساژ،تب سوزنی وغیر…) را تجویز می نماید ...
منبع : http://www.pardispainclinic.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/