در حال بارگذاری
بالا
۳۷۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۰۴ ۹۴/۰۵/۸
مرگ درقاموس ما از بی وفایی بهتر است/
درقفس با دوست مردن ازرهایی بهتر است/
قصه ی فرهاد وعشقش کل دنیا راگرفت ای پادشاه/
دل به دست آوردن از کشورگشایی بهتر است/
تشنگان مهر محتاج ترحم نیستند/
کوشش بیهوده درعشق ازگدایی بهتر است/
باشد ای عقل معاش اندیش با معنای عشق/
آشنایم کن ولی ناآشنایی بهتر است/
فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست/
دلبری خوب است امادلربایی بهتر است/
هرکسی را تاب دیدار سرزلف تو جانا نیست نیست/
اینکه درآیینه گیسو میگشایی بهتر است/
کاش دست دوستی هرگز نمیدادی به من/
آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است

مرگ درقاموس ما از بی وفایی بهتر است/ درقفس با دوست مردن ازرهایی بهتر است/ قصه ی فرهاد وعشقش کل دنیا راگرفت ای پادشاه/ دل به دست آوردن از کشورگشایی بهتر است/ تشنگان مهر محتاج ترحم نیستند/ کوشش بیهوده درعشق ازگدایی بهتر است/ باشد ای عقل معاش اندیش با معنای عشق/ آشنایم کن ولی ناآشنایی بهتر است/ فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست/ دلبری خوب است امادلربایی بهتر است/ هرکسی را تاب دیدار سرزلف تو جانا نیست نیست/ اینکه درآیینه گیسو میگشایی بهتر است/ کاش دست دوستی هرگز نمیدادی به من/ آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است

۲۱:۰۶ ۹۴/۰۵/۸
این خانومه منمااااا
ِ
۲۱:۰۶ ۹۴/۰۵/۸
عاااااالی
۲۱:۱۰ ۹۴/۰۵/۸
دلبری خوب است اما دلربایی بهتراست،فوووول لایک
۲۱:۱۳ ۹۴/۰۵/۸
ببخشید..فرق دلبری و دلربایی چیه؟؟؟..:-!
۲۱:۱۵ ۹۴/۰۵/۸
سلام سانلی جان.چ وج اشتراکی بین خودتو این خانمه دیدی.بگو تا منم بدونم @sunly
۲۱:۱۵ ۹۴/۰۵/۸
@sonita
۲۱:۱۵ ۹۴/۰۵/۸
لاااایک طلایی
۲۱:۱۶ ۹۴/۰۵/۸
ممنونم.عالی لطف حضور شماست @ax.max
۲۱:۱۶ ۹۴/۰۵/۸
لااااااااایک .....عااااالی
۲۱:۱۶ ۹۴/۰۵/۸
@mahdipashazadeh جانم
۲۱:۱۶ ۹۴/۰۵/۸
فدامداتم داش رضا.ی دونه ای بامرام @sedaghat44
۲۱:۱۷ ۹۴/۰۵/۸
سلام‌..متنای ایشون قشنگه گفتم ببینید..‌و دنبال کنید اگه خوشتون اومد
۲۱:۱۷ ۹۴/۰۵/۸
مرسی
۲۱:۲۱ ۹۴/۰۵/۸
دلبری کاری کنی که تودل طرف جابشی،دلربایی کردی که طرف عاشقت شده،به زبان ساده تر وعامیانه دلتو یا دلشوبردن