در حال بارگذاری
بالا
۱۷۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۲۰ ۹۵/۰۸/۱۰
اگر افتخـــارت “دل شـکســـتن” است ،
به عزیزانت بگو برایت“اسپـــــند” دود کنند…
اینبار “افتخــــار” که نــه ، “حماســــه” آفریدی

اگر افتخـــارت “دل شـکســـتن” است ، به عزیزانت بگو برایت“اسپـــــند” دود کنند… اینبار “افتخــــار” که نــه ، “حماســــه” آفریدی

۲۰:۴۲ ۹۵/۰۸/۱۰
براوو
۰۹:۰۲ ۹۵/۰۸/۱۲
‍ ســــلام به زندگـــی؛ که برای بودنـــش زنــــده ایم... ســـلام به مهربــــانی؛ که همـــه بهش محتاجیــــم... ســـلام به صفـــا و صمیمیـــت؛ که تـــو وجــود همه شمـــا پر میـــزنه... ســـلام به صـــداقت و درســـتی؛ که درذات وجــــود همه هســــت... ســـلام به انسانــــیت؛ که چه کلـــمه زیبایـــی است ولی کـــاش همه بهـــش پایبند باشـــند... ســــلام به هـــدف؛ که همه از صبـــح تا شــــب میدوند تا به مـــراد و مقصــــودشون برسنـــد... ســـــلام به زندگـــی ســــلام به شماعزیـــزان روزتـــون بی نظیـــــر 
۱۱:۰۵ ۹۵/۰۸/۲۷
صبح یعنی دوستی با دانه ها دست دادن با همه پروانه ها صبح یعنی آن کلاغ روی سیم بالهای خسته یک "یاکریم" صبح یعنی عشق،یعنی یک کلام صبح یعنی حرف های نا تمام سلام صبح بخیر
۱۱:۰۵ ۹۵/۰۸/۲۷
صبح یعنی دوستی با دانه ها دست دادن با همه پروانه ها صبح یعنی آن کلاغ روی سیم بالهای خسته یک "یاکریم" صبح یعنی عشق،یعنی یک کلام صبح یعنی حرف های نا تمام سلام صبح بخیر