در حال بارگذاری
بالا
۱۲۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۵۶ ۹۵/۰۶/۹
ساخت خودم

ساخت خودم

۲۰:۰۵ ۹۵/۰۶/۲۹
آجی چرا جوابمو نمیدی ؟؟؟ :((((((
۲۰:۴۹ ۹۵/۰۶/۲۹
آجی بخدا هی میام به صفحت ولی خبری ازت نیست ظهرا نمی تونم بیام از این به بعد که مدارس شرو میشه شبا هستم شبا می تونی بیای ؟!
۲۱:۴۸ ۹۵/۰۶/۲۹
یا بیا آپارات یا لنزور من قاطی کردم الان کجا جواب بدم؟؟؟؟
۲۱:۵۶ ۹۵/۰۶/۲۹
وای آجی هستی بیا همینجا اینجا بهتره
۲۱:۵۶ ۹۵/۰۶/۲۹
باوشه...من فکر کردم تو رفتی داشت گریم میگرفت
۲۲:۰۱ ۹۵/۰۶/۲۹
چه عجب تونستیم دو کلوم با هم حرف بزنیم خخخ
۲۲:۰۱ ۹۵/۰۶/۲۹
خخخخ حالا خوبی؟؟؟؟
۲۲:۰۲ ۹۵/۰۶/۲۹
تو چطوری من خوبم میدونی چن وقته با هم حرف نزدیم بی تربیت نمی گی دلم برات تنگ میشه بی شعور
۲۲:۰۵ ۹۵/۰۶/۲۹
اوی سارا چی شدی؟!
۲۲:۰۶ ۹۵/۰۶/۲۹
منم خوبم...وااایییی منم دوست دارم آجیییی :/ خخخخ خو ببشید آجی منم دلم خیلیی تنگ شده بود واست ولی نمیتونستم یه زمان مشخصی پیدات کنم
۲۲:۰۷ ۹۵/۰۶/۲۹
گریه واسه چی سارا تروخدا دیگه بخاطر من اشک نریز دلم میشکنه یه بار گریتو دراوردم نمیخوام دوباره از راه دور گریه هاتو احساس کنم
۲۲:۰۹ ۹۵/۰۶/۲۹
خخخ دیگه بیشتر از این نمی تونستم ابراز احساسات کنم
۲۲:۱۲ ۹۵/۰۶/۲۹
سارا چرا انقد دیر جواب میدی نمیگی من میترکم تا تو جوابمو بدی بعد این مدت هنو نفهمیدی چقد فضولم ؟!؟!؟!
۲۲:۱۲ ۹۵/۰۶/۲۹
چشم آجی جونم گریه نمیکنم ولی مگه بهت نگفتم اون موضوع رو فراموش کنی؟؟؟؟