در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۰۱ ۹۶/۱۰/۲۴

۰۰:۰۹ ۹۶/۱۰/۲۴
الهی امشب هیچ چشمی گَریاڹ نشہ هرچی‌خوبیہ خدابراتوڹ رقم بزنہ هیچ تنی دچار دردوبیمارے نشہ آرامش مهماݧ همیشگَی‌تون باشہ الهی امشب بہ آرزوهاتوڹ برسید ...... سلام. شبتون عشق
۱۹:۱۶ ۹۶/۱۰/۲۴
شبا گریونم، درد دارم،آرامش نیست عشق هم نیست