در حال بارگذاری
بالا
۲۴۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۱۴ ۹۴/۰۹/۱۵
به نام تمام حسابگران، حسابرسان ، حسابداران و تمام عزیزانی که در این عرصه مشغول فعالیت می باشند  
شغلی که خطیرترین واحد یک سازمان می باشد و تمام فعالیت های مالی زیر نظر این زحمت کشان صورت میپذیرد
آرزومندیم تمام افتتحاحیه و اختتامیه زندگیه شما به شادی 
تراز سلامتی تان همیشه موزون 
موجودی حسابتان همیشه رو به فزون 
ضامن شما خداوند متعال 
و حساب کتاب زندگیتان دقیق و منظم باشد

#روز #حسابدار# مبارک

به نام تمام حسابگران، حسابرسان ، حسابداران و تمام عزیزانی که در این عرصه مشغول فعالیت می باشند شغلی که خطیرترین واحد یک سازمان می باشد و تمام فعالیت های مالی زیر نظر این زحمت کشان صورت میپذیرد آرزومندیم تمام افتتحاحیه و اختتامیه زندگیه شما به شادی تراز سلامتی تان همیشه موزون موجودی حسابتان همیشه رو به فزون ضامن شما خداوند متعال و حساب کتاب زندگیتان دقیق و منظم باشد #روز #حسابدار# مبارک