در حال بارگذاری
بالا
۶۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۱۰ ۹۵/۰۶/۲۴
خادمین حضرت زینب(س) در حال قربانی کردن و آماده کردن گوشت تشکر از تمامیه عزیرانی که خیریه را برای توزیع قربانی خود انتخاب نمودن

خادمین حضرت زینب(س) در حال قربانی کردن و آماده کردن گوشت تشکر از تمامیه عزیرانی که خیریه را برای توزیع قربانی خود انتخاب نمودن