در حال بارگذاری
بالا
۱۰۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۵۸ ۹۵/۰۳/۵
عشق به بهانه سیب
رانده شد 
و سالهاست 
آدمها و حوا ها 
در پی سیب 
بهانه می گیرند 
همدیگر را...

عشق به بهانه سیب رانده شد و سالهاست آدمها و حوا ها در پی سیب بهانه می گیرند همدیگر را...