در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۰۳ ۹۸/۰۳/۳
 اگر قرار بود روحانی با مذاکره ی "برد_برد"، خرمشهر را آزاد کند، میگفت نصف خرمشهر برای عراق به شرطی که جنگ تمام شود!

سپس صدام نصف خرمشهر را بدون جنگ میگرفت و از توافق خارج میشد و روحانی میگفت: این توافق آنقدر به نفع ایران بود که او مجبور به خروج از توافق شد! اخلاق را هم باخت!.......
نقل از
امیرحسین ثابتی

اگر قرار بود روحانی با مذاکره ی "برد_برد"، خرمشهر را آزاد کند، میگفت نصف خرمشهر برای عراق به شرطی که جنگ تمام شود! سپس صدام نصف خرمشهر را بدون جنگ میگرفت و از توافق خارج میشد و روحانی میگفت: این توافق آنقدر به نفع ایران بود که او مجبور به خروج از توافق شد! اخلاق را هم باخت!....... نقل از امیرحسین ثابتی

۱۴:۱۵ ۹۸/۰۳/۳
والا :/ نیشتو ببند بی ریخت^_~
م
۱۴:۲۸ ۹۸/۰۳/۳
خخخ
۱۱:۱۲ ۹۸/۰۳/۹
:)