در حال بارگذاری
بالا
۲۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۱۸ ۹۶/۰۹/۱۶
چاه نکن بهر کسی اول خودت دوم کسی / اگر پزشك، شربتى را به بیمار داد و او به جاى آنكه بخورد، شربت را دور ریخت و به پزشك گفت: آن را نوشیدم، گمان مى‏كند كه سر پزشك كلاه گذاشته و به او كلك زده است، در حالى كه بیمار خودش را فریب داده است، نه پزشك را. (لایحیق المكر السّییء الاّ باهله) / فاطر 43

چاه نکن بهر کسی اول خودت دوم کسی / اگر پزشك، شربتى را به بیمار داد و او به جاى آنكه بخورد، شربت را دور ریخت و به پزشك گفت: آن را نوشیدم، گمان مى‏كند كه سر پزشك كلاه گذاشته و به او كلك زده است، در حالى كه بیمار خودش را فریب داده است، نه پزشك را. (لایحیق المكر السّییء الاّ باهله) / فاطر 43

۱۷:۰۷ ۹۶/۰۹/۱۶
عاااالی... ✔✔✔