در حال بارگذاری
بالا
۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۱۵ ۹۷/۱۰/۱۲
واگذاری چوب و کاغذ مازندران؛ حکایت مارگزیده و ریسمان سیاه
انتشار آگهی مزایده برای فروش شرکت چوب و کاغذ مازندران توسط سهامدار اصلی این شرکت، نگرانی هایی را در مورد اهلیت سرمایه گذار جدیدی که ممکن است انتخاب شود در جامعه صنعت استان و کارکنان این مجموعه صنعتی مهم کشور ایجاد کرده است
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7038

واگذاری چوب و کاغذ مازندران؛ حکایت مارگزیده و ریسمان سیاه انتشار آگهی مزایده برای فروش شرکت چوب و کاغذ مازندران توسط سهامدار اصلی این شرکت، نگرانی هایی را در مورد اهلیت سرمایه گذار جدیدی که ممکن است انتخاب شود در جامعه صنعت استان و کارکنان این مجموعه صنعتی مهم کشور ایجاد کرده است ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7038