در حال بارگذاری
بالا
۳۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۲۷ ۹۷/۰۴/۱۹
سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در خصوص ساماندهی بیماران روانی و مشکلات عدیده ای که پیرامون این مبحث وجود دارد ، گفت : با مشکلات این حوزه آشنا هستیم ولی باید درحوزه ی اجرایی و مفهوم نظری تعاملی ژرف صورت گیرد و آنگونه که شایسته است کار را جلو ببریم و نقایص را مرتفع کنیم .

سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در خصوص ساماندهی بیماران روانی و مشکلات عدیده ای که پیرامون این مبحث وجود دارد ، گفت : با مشکلات این حوزه آشنا هستیم ولی باید درحوزه ی اجرایی و مفهوم نظری تعاملی ژرف صورت گیرد و آنگونه که شایسته است کار را جلو ببریم و نقایص را مرتفع کنیم .