در حال بارگذاری
بالا
۲۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۵۲ ۹۵/۱۲/۳۰
8fact persian:
یارب در این  روزهای اول سال
گوشه چشمى
از تو كافیست تا
هر غصه به "شادى"
هر بیمارى به" سلامتى"
هر گرفتارى به "آسایش"
هر تاریكى به "نور"
هر ناممكنى "ممكن" شود

سال نو مبارک

8fact persian: یارب در این روزهای اول سال گوشه چشمى از تو كافیست تا هر غصه به "شادى" هر بیمارى به" سلامتى" هر گرفتارى به "آسایش" هر تاریكى به "نور" هر ناممكنى "ممكن" شود سال نو مبارک