در حال بارگذاری
بالا
۱۰۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۲۴ ۹۴/۰۷/۲۸

۰۸:۱۵ ۹۴/۰۷/۲۸
خدای خوبمم امروزم را به تو میسپارم. بہ مـن کمک کن تا آنچه را سبب دردو رنجم شده است و آنچه محدود ومحـصورم میکند را ببخشم به من کمک کن تا دوباره شروع کنم. پروردگارا به زندگیم برکت ببخش و ذهنم را روشن کن. روزی را که پیش رو دارم به تو میسپارم سلام صبحتون به شیرینی عسل❤