در حال بارگذاری
بالا
۱۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۲۹ ۹۶/۰۸/۲۷
چشم سوم
زاده
چشم درون است
مانند 
ساختن افکار در مغز
و
اجرای محدود آن در بیداری
چشمیست باعمق دید خرد
دانشی نه اکتصابی 
دانشی
خود ساخته

چشم سوم زاده چشم درون است مانند ساختن افکار در مغز و اجرای محدود آن در بیداری چشمیست باعمق دید خرد دانشی نه اکتصابی دانشی خود ساخته

۱۱:۴۰ ۹۶/۰۸/۲۸
اکتسابی.(ببخشید البته)