در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۵۲ ۹۷/۰۹/۲۱
ماساژ درمانی «یومی هو تراپی». اغلب بیماریها از انحراف یا جابجایی استخوانهای لگن خاصره ناشی می شود، و حرکاتی که در این روش معرفی شده به جاانداختن استخوانهای لگن خاصره و رفع انحرافاتی که در این عضو رُخ داده، می پردازد. درمان بیماریهایی نظیر: اسکولیوز، قوز (کیفوز)، گودی کمر (لوردوز)، شانه منجمد (فروزن شولدر)، دیسک کمر و گردن، آرتروز و... https://telegram.me/mry14mn 09373234130-02188692065

ماساژ درمانی «یومی هو تراپی». اغلب بیماریها از انحراف یا جابجایی استخوانهای لگن خاصره ناشی می شود، و حرکاتی که در این روش معرفی شده به جاانداختن استخوانهای لگن خاصره و رفع انحرافاتی که در این عضو رُخ داده، می پردازد. درمان بیماریهایی نظیر: اسکولیوز، قوز (کیفوز)، گودی کمر (لوردوز)، شانه منجمد (فروزن شولدر)، دیسک کمر و گردن، آرتروز و... https://telegram.me/mry14mn 09373234130-02188692065