در حال بارگذاری
بالا
۷۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۱۸ ۹۴/۱۲/۹
به گوش باشید شاید خواست نظر و اعتقاد شما، خواست نظر و اعتقاد مردم نباشد بسیار واضح بود کسانی را که شما در خط مقدم رد صلاحیت قرار دادید در خط مقدم صلاحیت مردم هستند باشد که به خواست نظر و اعتقاد همه مردم احترام گذاشته شود :-)

به گوش باشید شاید خواست نظر و اعتقاد شما، خواست نظر و اعتقاد مردم نباشد بسیار واضح بود کسانی را که شما در خط مقدم رد صلاحیت قرار دادید در خط مقدم صلاحیت مردم هستند باشد که به خواست نظر و اعتقاد همه مردم احترام گذاشته شود :-)