در حال بارگذاری
بالا
۱۰۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۵۶ ۹۵/۰۶/۹
ساخت خودم

ساخت خودم

۱۵:۴۴ ۹۵/۰۶/۲۰
ممنون :)
۲۲:۲۷ ۹۵/۰۶/۳۰
سلام آجی
۲۳:۵۱ ۹۵/۰۶/۳۰
ییخشید آجی امروز نبودم امروز مهمون بودیم نتونستم بیام خیلی خیلی ببخشید فردا مطمئنا هستم
۱۹:۵۸ ۹۵/۰۶/۳۱
سلام
۲۰:۴۰ ۹۵/۰۶/۳۱
سلام آجی یه ربع ساعت دیگه میام
۲۱:۲۸ ۹۵/۰۶/۳۱
نیستی آجی؟؟؟
۲۱:۳۷ ۹۵/۰۶/۳۱
چرا چرا هستم
۲۱:۳۹ ۹۵/۰۶/۳۱
سارایی رفتی ؟!
۲۱:۴۰ ۹۵/۰۶/۳۱
نه هستم آجی
۲۱:۴۲ ۹۵/۰۶/۳۱
آجی !!
۲۱:۴۴ ۹۵/۰۶/۳۱
هستم هستم به جان خودم هستم نه نرو جون منه
۲۱:۴۴ ۹۵/۰۶/۳۱
هستم آجی...خوبی؟؟؟
۲۱:۴۶ ۹۵/۰۶/۳۱
تو چطوری نفس واقعا ببخشید دیروز منتظت گذاشتم آخه مهمون بودیم ظهرش یعد واسه شب هم دوباره دعوتمون کردن منم بعداز ظهرش نگرم داشتن نتم دم دستم نبود که بتونم بهت بگم نیستم
۲۱:۴۷ ۹۵/۰۶/۳۱
نه اشکالی نداره آجی...راستش زیاد خوب نیستم