در حال بارگذاری
بالا
۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۲۹ ۹۷/۰۶/۳۰
تخته سنگ قارچی ( سندانی )

اختلاف سـرعت فرسـایش در بخش های مختلف ، چنین منظره ی زیبایی را به وجود آورده است .

تخته سنگ قارچی ( سندانی ) اختلاف سـرعت فرسـایش در بخش های مختلف ، چنین منظره ی زیبایی را به وجود آورده است .