در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۴۸ ۹۷/۱۱/۳۰
فهرست ۴۸ قلم کالای مجاز وارداتی برای مرزنشینان
مدیرکل امور مرزی وزارت کشور فهرست ۴۸ قلم کالای مجاز وارداتی برای مرزنشینان و ۱۰۰ قلم کالایی که در چارچوب آیین نامه ساماندهی بارازچه های غیررسمی و موقت مرزی از حق ورودی معاف هستند، اعلام شد.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7094

فهرست ۴۸ قلم کالای مجاز وارداتی برای مرزنشینان مدیرکل امور مرزی وزارت کشور فهرست ۴۸ قلم کالای مجاز وارداتی برای مرزنشینان و ۱۰۰ قلم کالایی که در چارچوب آیین نامه ساماندهی بارازچه های غیررسمی و موقت مرزی از حق ورودی معاف هستند، اعلام شد. ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7094