در حال بارگذاری
بالا
۱۰۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۴۶ ۹۴/۱۰/۴

۱۲:۵۷ ۹۴/۱۰/۴
توکل یعنی : اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد. تنها خداوندست که بهترینها را برای بندگانش رقم میزند. فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم وایمان داشته باشیم که رویاهایمان همچون بارانی در حال فرو ریختن اند. پیشا پیش شاد باشیم و شکر گزار !!! چرا که خداوند نه به قدر رویاهایمان بلکه به اندازه ایمان واطمینان ما انسانهاست، که می بخشد
۰۰:۰۱ ۹۴/۱۰/۵
(rose)پروردگارم (rose) شکوفایی روزت را سپاس میگوییم که تاریکی شب را پایان می بخشد و تاریکی شب را نظاره گریم که هیاهوی روز را سرانجام است؛ در این میان این "ما " هستیم که خوشحال و غمگین می شویم؛ تهی و سرشار می شویم و باز... همان میشویم که بودیم، بنده هایی در درگاه تو که بی "تو" هیچ فرازی را فرود نیابیم و از هیچ غمی به شادی راه نیابیم و از هیچ خالی سرشار نگردیم پروردگارم بندگی مارا بپذیر.