در حال بارگذاری
بالا
۲۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۴۲ ۹۶/۰۷/۲۱
مامبزرگم میگه وقتی آب میخوری اعوذو بالآه 
بگو چون توآب 3 تا جن وجود داره 1دونه اکسیجن
2دونه هیدروجن

مامبزرگم میگه وقتی آب میخوری اعوذو بالآه بگو چون توآب 3 تا جن وجود داره 1دونه اکسیجن 2دونه هیدروجن