در حال بارگذاری
بالا
۳۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۲۰ ۹۶/۰۷/۱۵
بیشترین شیب کاهش سهم خانوار در سالهای ۹۱ و ۹۲ رخ داد و طرح تحول سلامت که در سال ۹۳ اجرا شد، بر این شیب تأثیر منفی گذاشت.
منبع داده‌ها: حساب‌های ملی سلامت

بیشترین شیب کاهش سهم خانوار در سالهای ۹۱ و ۹۲ رخ داد و طرح تحول سلامت که در سال ۹۳ اجرا شد، بر این شیب تأثیر منفی گذاشت. منبع داده‌ها: حساب‌های ملی سلامت