در حال بارگذاری
بالا
۲۱۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۱۶ ۹۵/۱۰/۲۸
در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
#احساس تنها یک کلمه زیبا نیست! بلکه این موضوع مستقیما بر شیوه زندگی ما تاثیر می‌گذارد. #احساسات# منفی مانند# اضطراب،# استرس، #ترس، #خشم، #حسادت،# کینه و #شک بر سلامتی شما تاثیر می‌گذارند. در مطلبی در بخش 342 موفقیت به بخشی از تاثیرات احساسات منفی بر بدن اشاره می‌کنیم.
#مجله #موفقیت

در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند : #احساس تنها یک کلمه زیبا نیست! بلکه این موضوع مستقیما بر شیوه زندگی ما تاثیر می‌گذارد. #احساسات# منفی مانند# اضطراب،# استرس، #ترس، #خشم، #حسادت،# کینه و #شک بر سلامتی شما تاثیر می‌گذارند. در مطلبی در بخش 342 موفقیت به بخشی از تاثیرات احساسات منفی بر بدن اشاره می‌کنیم. #مجله #موفقیت