در حال بارگذاری
بالا
۱۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۱۷ ۹۶/۰۸/۲۴
مرا دختر می نامند....
مضمونی که جذابیتش نفس گیر است....
دنیای دخترانه من....
نه با شمع....نه با عروسک معنا پیدا نمیکند....
نه با اشک و افسون....
اما تمام اینها را دربرمیگیرد....
من...نه ضعیفم....نه ناتوان...
چرا که خداوند مرا بدون خشونت و زور بازو می پسندد....
اشک ریختن ضعف من نیست....
قدرت روح من است....

مرا دختر می نامند.... مضمونی که جذابیتش نفس گیر است.... دنیای دخترانه من.... نه با شمع....نه با عروسک معنا پیدا نمیکند.... نه با اشک و افسون.... اما تمام اینها را دربرمیگیرد.... من...نه ضعیفم....نه ناتوان... چرا که خداوند مرا بدون خشونت و زور بازو می پسندد.... اشک ریختن ضعف من نیست.... قدرت روح من است....

۱۶:۴۱ ۹۶/۰۹/۱۹
مرا نیز پسر میخانند پسری از نسل جوجه های زمانه خخخخخ
۱۶:۴۰ ۹۶/۱۰/۱۹
خخخخخ اختیار دارید جناب