در حال بارگذاری
بالا
۴۵۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۲۷ ۹۴/۰۸/۱۶
یوسف اگرقلب زلیخاه شکست
 تا ابدپای زلیخاه نشست 
گرچه زلیخاه دل و قلبش شکست 
غیر یوسف به کسی دل نبست

یوسف اگرقلب زلیخاه شکست تا ابدپای زلیخاه نشست گرچه زلیخاه دل و قلبش شکست غیر یوسف به کسی دل نبست

۲۲:۵۸ ۹۴/۰۸/۱۶
این کیه؟؟
۱۸:۰۰ ۹۴/۰۸/۱۷
دوستمه نرگس
۰۸:۲۹ ۹۴/۰۹/۲۱
شما کردید
۲۲:۲۰ ۹۴/۰۹/۲۱
نه آتوساشیرین فارسیم
۱۱:۰۸ ۹۴/۱۰/۱۶
خدازیادش کنه ولی کمی پول هم به من بده تابدم شهریه دانشگاهم