در حال بارگذاری
بالا
۱۵۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۲۵ ۹۵/۰۸/۴
تا چادر ِ مشڪیتُ سر ڪردے
هرچے به جز تو از سَرَمــ افتاد 

میخواستــم عاشــق نشم اما 
ایمانتـــ آخر ڪار دستم داد

تا چادر ِ مشڪیتُ سر ڪردے هرچے به جز تو از سَرَمــ افتاد میخواستــم عاشــق نشم اما ایمانتـــ آخر ڪار دستم داد