در حال بارگذاری
بالا
۱۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۰۲ ۹۷/۰۷/۲۳
@fkarimi526  خخخ

@fkarimi526 خخخ

۱۸:۰۲ ۹۷/۰۷/۲۳
اوه اوه اوه اوه تو با خودت چه کارا که نمیکنی عههههههه
۱۸:۰۲ ۹۷/۰۷/۲۳
ما باختیم ‌-_-
۱۸:۰۳ ۹۷/۰۷/۲۳
هه نه بابا الکی همش
۱۸:۰۴ ۹۷/۰۷/۲۳
سیگار؟؟
۱۸:۰۴ ۹۷/۰۷/۲۳
دقیقا همینو گفت رفتتتتت
۱۸:۰۴ ۹۷/۰۷/۲۳
چیو گفت
۱۸:۰۴ ۹۷/۰۷/۲۳
اهوم..ولی سیگاری نیستم @eli4
۱۸:۰۵ ۹۷/۰۷/۲۳
چرااینجوری کردی
۱۸:۰۵ ۹۷/۰۷/۲۳
الکیه گفت دروغ میگی @fkarimi526
۱۸:۰۵ ۹۷/۰۷/۲۳
سیگاری نیستی ولی بیرحمی قبول داری ؟؟؟؟
۱۸:۰۶ ۹۷/۰۷/۲۳
ولش کن نپرس @el
۱۸:۰۶ ۹۷/۰۷/۲۳
یاباید نذاری وقتی هم نیذاری باید بگی
۱۸:۰۶ ۹۷/۰۷/۲۳
خب الکیه
۱۸:۰۷ ۹۷/۰۷/۲۳
دوست ندارم کسی دیگ ازیت بشه@fkarimi526