در حال بارگذاری
بالا
۸۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۵۵ ۹۳/۰۹/۸
برای بودنش خیلی دعا کردم...شاید اگه پررو بودم و همه حرفامو بهش می گفتم,می تونستم داشته باشمش...
سعی کردم ی عشق پاک باشه.برام دعا کنید

برای بودنش خیلی دعا کردم...شاید اگه پررو بودم و همه حرفامو بهش می گفتم,می تونستم داشته باشمش... سعی کردم ی عشق پاک باشه.برام دعا کنید

۲۱:۰۵ ۹۳/۰۹/۸
آها بگو خواهرم دلش گیره....حق داری ولی ب عشق پاکت افتخار کن .هرچیزی رو ک ب هرقیمتی بدست نمیارن.از طرفی تقدیر الهی کجای کارت هست ک میگی شاید داشتمش ...شاید خدا نخواسته
۲۱:۱۹ ۹۳/۰۹/۸
آرزو دارم فاصله نباشد میان تو و تمام احساسهای خوبت. تو باشی وعشق باشد ویک دنیا سلامتی و امضای خدا پای تمام دعاهایت
۱۲:۱۵ ۹۳/۰۹/۱۰
سلام..آره نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه. . . دلم گیره@nimatahai
۱۲:۱۶ ۹۳/۰۹/۱۰
@nimatahai