در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۱۹ ۹۷/۱۲/۱۶
۸ شرکت واردکننده کاغذ تحت تعقیب هستند
در پرونده کاغذ، ۸ شرکت تحت تعقیب قرار گرفته اند که جز آن دو نفر متهم اصلی که فرار کرده اند ۱۷ متهم در بازداشت هستند.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7116

۸ شرکت واردکننده کاغذ تحت تعقیب هستند در پرونده کاغذ، ۸ شرکت تحت تعقیب قرار گرفته اند که جز آن دو نفر متهم اصلی که فرار کرده اند ۱۷ متهم در بازداشت هستند. ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7116