در حال بارگذاری
بالا
۶۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۵۲ ۹۶/۰۵/۲۱
لایق تو کسی است ک:تورا انتخاب کند نه امتحان..تورا نگا کند ن اینک ببیند..تورا حس کند ن اینک لمست کند..تورا بسازد ن اینک بسوزاند..تورا بخنداند ن اینک برنجانت...در انتخابت دقت کن

لایق تو کسی است ک:تورا انتخاب کند نه امتحان..تورا نگا کند ن اینک ببیند..تورا حس کند ن اینک لمست کند..تورا بسازد ن اینک بسوزاند..تورا بخنداند ن اینک برنجانت...در انتخابت دقت کن

۲۲:۵۵ ۹۶/۰۵/۲۱
لایک
۲۲:۵۶ ۹۶/۰۵/۲۱
مرسی عزیز...ب وجودت #دخی
۲۲:۵۸ ۹۶/۰۵/۲۱
خواهش . چطوری عارف کم پیدایی
۲۳:۰۵ ۹۶/۰۵/۲۱
قربونت هستیم دیگ...کم فعالم
۲۳:۰۹ ۹۶/۰۵/۲۱
اها
۲۳:۰۹ ۹۶/۰۵/۲۱
به هرحال موفق باشی :)
۲۳:۱۲ ۹۶/۰۵/۲۱
مرسی گلم همچنین
۱۱:۱۰ ۹۶/۰۵/۲۲
لایک داری عارف:)
۱۳:۵۲ ۹۶/۰۵/۲۲
مرسی ب نگاهت #شکیبا