در حال بارگذاری
بالا
۹۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۵۰ ۹۶/۰۱/۱
«مسعود»، عضو جبهه:
⬅ داخل تلگرام ی مشت کانال و گروه راه‌اندازی کردند، کانال ها و موارد مشکل‌دار رو گزارش می‌کنند! زهی خیال باطل. گزارش خودشونو به خودشون میدن، خوشحالم هستند که مبارزه می‌کنند. خبر ندارند مچل دشمن شدند و دشمن سرشونو با همین گزارش یا ریپورت گرم کرده. استاتید حاضر در رابطه با این توهم هم مطلب و توضیحاتی در کانال‌ها و جلسات‌شان بدهند. دعاگوی شما عزیزان هستیم...

«مسعود»، عضو جبهه: ⬅ داخل تلگرام ی مشت کانال و گروه راه‌اندازی کردند، کانال ها و موارد مشکل‌دار رو گزارش می‌کنند! زهی خیال باطل. گزارش خودشونو به خودشون میدن، خوشحالم هستند که مبارزه می‌کنند. خبر ندارند مچل دشمن شدند و دشمن سرشونو با همین گزارش یا ریپورت گرم کرده. استاتید حاضر در رابطه با این توهم هم مطلب و توضیحاتی در کانال‌ها و جلسات‌شان بدهند. دعاگوی شما عزیزان هستیم...