در حال بارگذاری
بالا
۱۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۵۹ ۹۶/۰۷/۲۱
درخت نارگیل چهارشاخه (Four Branch Coconut Palm) پوکت
یكى از گونه‌های نادر گیاه شناسى، درخت نارگیل چهار شاخه می‌باشد که در منطقه راواى قرار گرفته‌ است. این درخت بیش از 60 سال عمر دارد. این درخت‌ها بعد از 20 سال اول زندگى تنه‌ آن‌ها به دو قسمت و بعد از 20 سال دوم هركدام از تنه‌ها رشد می‌کنند و خود به خود تنه‌ جدید تقسیم می‌شوند.

درخت نارگیل چهارشاخه (Four Branch Coconut Palm) پوکت یكى از گونه‌های نادر گیاه شناسى، درخت نارگیل چهار شاخه می‌باشد که در منطقه راواى قرار گرفته‌ است. این درخت بیش از 60 سال عمر دارد. این درخت‌ها بعد از 20 سال اول زندگى تنه‌ آن‌ها به دو قسمت و بعد از 20 سال دوم هركدام از تنه‌ها رشد می‌کنند و خود به خود تنه‌ جدید تقسیم می‌شوند.