در حال بارگذاری
بالا
۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۴۸ ۹۶/۱۰/۲۴
میوه فکر خوان 》》 بادمجان اولین گیاهی که به خدا ایمان اورد، هوشمند است! یعنی اگر شما آن را مفید بدانید برایتان مفید خواهد بود و اگر آن را سودازا و ... بدانید و این اراجیف امروزی را بگویید برای شما مفید نخواهد بود. معصومین علیهم السلام بادمجان را برای همه فصول معتدل کننده (برای بدن سرد گرم کننده و برای بدن گرم سرد کننده) میدانند. و درمان همه دردهاست (در مصرف بسیار و طولانی همه بیماری ها را خوب میکند). #طب_اسلامی

میوه فکر خوان 》》 بادمجان اولین گیاهی که به خدا ایمان اورد، هوشمند است! یعنی اگر شما آن را مفید بدانید برایتان مفید خواهد بود و اگر آن را سودازا و ... بدانید و این اراجیف امروزی را بگویید برای شما مفید نخواهد بود. معصومین علیهم السلام بادمجان را برای همه فصول معتدل کننده (برای بدن سرد گرم کننده و برای بدن گرم سرد کننده) میدانند. و درمان همه دردهاست (در مصرف بسیار و طولانی همه بیماری ها را خوب میکند). #طب_اسلامی