در حال بارگذاری
بالا
۳۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۲۱ ۹۶/۰۹/۲۱
دکتر احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس در پنجمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور با محوریت راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم

دکتر احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس در پنجمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور با محوریت راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم