در حال بارگذاری
بالا
۱۳۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۲۰ ۹۴/۰۸/۴

۱۲:۳۹ ۹۴/۰۸/۴
موجودست است مانند(( گردباد ))خواستی تفسیر کنم بگو
۰۰:۰۴ ۹۴/۰۸/۵
چی وتفسیر کنی?
۱۹:۳۵ ۹۴/۰۸/۵
گردباد چکار میکنه زن هم همون کارو با مرد میکنه ! افتاد
۱۱:۳۷ ۹۴/۰۸/۷
نه اصلا
۱۱:۳۸ ۹۴/۰۸/۷
به مادرت نگاه کن اونم یه زن بودهها
۱۳:۴۹ ۹۴/۰۸/۸
نه همه زنها اما اونهایی که گردبادن را مگم
۱۴:۱۵ ۹۴/۰۸/۸
زن ها همشون مثل هم نیستند همونطور که مردها نیستن
۱۴:۲۰ ۹۴/۰۸/۸
میدونی گرباد چکار میکنه
۱۴:۴۴ ۹۴/۰۸/۸
بله به هم ریختن همه چی
۱۴:۵۶ ۹۴/۰۸/۸
خیر هیچی میاد وقتی میره همچی را با خود میبره !،، ملتفت شدین
۱۶:۲۸ ۹۴/۰۸/۸
مشکل از انتخاب اشتباه هستش.در ضمن همه هم اینجوری نیستن.اگه زن همه چیو باخودش میبره مردهم تمام هستی زن رو که قلب زن باشه با خیانت از بین میبره.چیزی که زن میبره قابل جبران هست ولی چیزی که مرد میبره
۱۶:۲۹ ۹۴/۰۸/۸
هر چند که توی هر چیزی استثناهایی وجود داره قبول دارین اینو
۱۶:۳۰ ۹۴/۰۸/۸
قلب نندونم ولی واقعا گردباده یعصی زنها واقعا! !!
۱۶:۴۹ ۹۴/۰۸/۸
هر کسی میتونه گرد باد باشه وقتی که صبرش تموم شه