در حال بارگذاری
بالا
۹۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۵۹ ۹۴/۰۷/۱۱
بهشت کجاست؟؟؟
بهشت خونه ایه که وقتی صدای اذان توش بلند میشه،آقای خونه خانم خونه رو صدابزنه وبگه خانومی وقت نمازه...
بهشت خونه ایه که وقت نماز خانم به آقاش اقتدا کنه وبعداز نماز آقا با بندانگشت دست خانمش ذکر بگه...
خونه ایه که خانمش همیشه لباسای خوشگل بپوشه وعطرای خوب خوب بزنه...خونه ایه که وقتی مهمون میاد،پذیرایی پای آقای خونه باشه چون برای خانم باحجاب پذیرایی کردن سخته...خونه ایه که واسه هرچیزی نظر همو بپرسن...
بهشت خونه ایه که دونفر عاشق هم باشن وباهم عاشق خداااا
یاعلی!...

بهشت کجاست؟؟؟ بهشت خونه ایه که وقتی صدای اذان توش بلند میشه،آقای خونه خانم خونه رو صدابزنه وبگه خانومی وقت نمازه... بهشت خونه ایه که وقت نماز خانم به آقاش اقتدا کنه وبعداز نماز آقا با بندانگشت دست خانمش ذکر بگه... خونه ایه که خانمش همیشه لباسای خوشگل بپوشه وعطرای خوب خوب بزنه...خونه ایه که وقتی مهمون میاد،پذیرایی پای آقای خونه باشه چون برای خانم باحجاب پذیرایی کردن سخته...خونه ایه که واسه هرچیزی نظر همو بپرسن... بهشت خونه ایه که دونفر عاشق هم باشن وباهم عاشق خداااا یاعلی!...

۰۰:۵۰ ۹۴/۰۷/۲۱
✓✓✓✓✓
۱۲:۵۳ ۹۴/۰۸/۲۳
۰۷:۰۸ ۹۴/۰۸/۲۴
یعنی هوارتا لایک داره این متن ..عالییی✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔
۰۷:۰۸ ۹۴/۰۸/۲۴
با اجازه کپی کردم