در حال بارگذاری
بالا
۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۸:۱۹ ۹۶/۰۸/۲۴
مهربان که باشی خورشیدازسمت قلب توطلوع خواهدکرد.وصبح مگرچیست؟جزلبخندمهربانت.لبخندبزن-برآمدگی گونه هایت توان آن راداردکه امیدرفته رابازگرداند......سلام صبح بخیر.خدایااندیشه ایی خلاق.دیده ایی بینا.دستهایی بخشنده.پاهایی استواربه من ودوستانم عطا بفرما.(آمین)روزتون عالی وشاد

مهربان که باشی خورشیدازسمت قلب توطلوع خواهدکرد.وصبح مگرچیست؟جزلبخندمهربانت.لبخندبزن-برآمدگی گونه هایت توان آن راداردکه امیدرفته رابازگرداند......سلام صبح بخیر.خدایااندیشه ایی خلاق.دیده ایی بینا.دستهایی بخشنده.پاهایی استواربه من ودوستانم عطا بفرما.(آمین)روزتون عالی وشاد

۱۰:۱۵ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام به آخرین چهار شنبه آبان خدایا زیباترین صدا صدای آوای دلنشین تودرقلب ماست که بر زندگیمان جاریست حضورت راهمیشه سر لوحه قلب ماقرارده
۱۰:۱۹ ۹۶/۰۸/۲۴
آمین یارب العالمین@fanoosetanha
۱۰:۲۳ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام صبح شماهم بخیرو دلتون شادتنتون سلامت
۱۰:۳۲ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام صبحتون بخیر و روزتون عالی
۱۰:۳۴ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام ممنونم.صبح شماهم بخیرروزی مملوازشادی وآرامش پیش روتون باشه.انشاا...@fatemeh.55
۱۰:۳۷ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام ممنونم.صبح شماهم بخیرروزی مملوازشادی وآرامش پیش روتون باشه.انشاا...@santor
۱۲:۴۵ ۹۶/۰۸/۲۴
خواهش ⚘
۱۲:۴۵ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام ممنونم ازحضورگرم وصمیمی شما@fardad55
۱۲:۴۸ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام ممنونم ازحضورگرم وصمیمی شما@pari76
۱۲:۴۹ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام ممنونم ازحضورگرم وصمیمی شما@m.amin.m
۱۳:۱۷ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام ممنونم.وقت شمابخیرروزی مملوازشادی وآرامش پیش روتون باشه انشاا...@yeshil.papatya
۱۴:۵۸ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام خوبید
۱۴:۵۹ ۹۶/۰۸/۲۴
منوبامریم جان اشتباهی تگ میکنید...ببخشید
۱۷:۴۵ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام مرسی شما خوبید.شرمنده مگه آیدی شماyeshil.papatyaنیست@yeshil.papatya