در حال بارگذاری
بالا
۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۲۰ ۹۸/۰۳/۲۵
ابو هریره ها نمی توانند توحید واقعی را به ما معرفی کنند. چون در شأن آنها نیست و اهلیت این کار را ندارند. باید حضرت علی (علیه السلام) و امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) که علوم شان برگرفته از سرچشمه وحی است و متصل به دودمان نبوت هستند ، توحید را برای ما ترسیم و تبیین کنند.

ابو هریره ها نمی توانند توحید واقعی را به ما معرفی کنند. چون در شأن آنها نیست و اهلیت این کار را ندارند. باید حضرت علی (علیه السلام) و امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) که علوم شان برگرفته از سرچشمه وحی است و متصل به دودمان نبوت هستند ، توحید را برای ما ترسیم و تبیین کنند.