در حال بارگذاری
بالا
۴۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۴۴ ۹۷/۰۴/۹
#جبهه_اقدام رفع فیلتر توییتر خیانتی غیر قابل بخشش


نقش توئیتر در فتنه ۸۸ به حدی‌ بود که بارها وزیر خارجه آمریکا به خاطر مبادله اطلاعات بین اغتشاشگران از آن تشکر کرد و حتی دولت اوباما با لغو بـرخی تحریم های اینترنتی علیه ایران، ایـن امکـان‌ را‌ فـراهم سـاخت کـه شورشگران بهتر و راحت تر بتوانند با هم ارتباط داشته باشند.
http://jebheeqdam.ir/node/87

#جبهه_اقدام رفع فیلتر توییتر خیانتی غیر قابل بخشش نقش توئیتر در فتنه ۸۸ به حدی‌ بود که بارها وزیر خارجه آمریکا به خاطر مبادله اطلاعات بین اغتشاشگران از آن تشکر کرد و حتی دولت اوباما با لغو بـرخی تحریم های اینترنتی علیه ایران، ایـن امکـان‌ را‌ فـراهم سـاخت کـه شورشگران بهتر و راحت تر بتوانند با هم ارتباط داشته باشند. http://jebheeqdam.ir/node/87