در حال بارگذاری
بالا
۷۷۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۵۵ ۹۵/۰۳/۲۷
خودکامه، انحصارطلب ، مستبد
حسود...
در عشـــق برخـلاف تو بخشنده
نیستم!

گفتی که امتحان کن و یک شب
مرا مبین..
من مـــرد امتحان تو شــــرمنده
نیستم

خودکامه، انحصارطلب ، مستبد حسود... در عشـــق برخـلاف تو بخشنده نیستم! گفتی که امتحان کن و یک شب مرا مبین.. من مـــرد امتحان تو شــــرمنده نیستم

۰۹:۰۷ ۹۵/۰۳/۳۱
✔✌