در حال بارگذاری
بالا
۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۱۸ ۹۶/۰۹/۱۶
مسجد جامع سبزوار مرکز حوزه ی خراسان غربی در خیابان تاریخی بیهق یکی از زیباترین ابنیه ی شمال شرق کشور می باشد که در تاریخ خود حوادث مهم و زیادی را به چشم دیده است. گفته می شود این مسجد توسط امرای سربداران در پایتخت این حکومت ساخته شده است.

مسجد جامع سبزوار مرکز حوزه ی خراسان غربی در خیابان تاریخی بیهق یکی از زیباترین ابنیه ی شمال شرق کشور می باشد که در تاریخ خود حوادث مهم و زیادی را به چشم دیده است. گفته می شود این مسجد توسط امرای سربداران در پایتخت این حکومت ساخته شده است.