در حال بارگذاری
بالا
۱۶۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۳۴ ۹۳/۰۲/۱۷

۰۰:۴۱ ۹۳/۰۲/۱۷
1
۰۰:۴۱ ۹۳/۰۲/۱۷
آخه خودم شنا بلد نیستم
۰۰:۴۸ ۹۳/۰۲/۱۷
اخی فدات عزیزم
۰۰:۵۲ ۹۳/۰۲/۱۷
پس عشقت وبچه ات چی
۰۱:۲۲ ۹۳/۰۲/۱۷
هیچی دیگه خودم غرق میکنم مامانم و عشقم شنا بلدن بچه ام نجات میدن
۰۱:۲۳ ۹۳/۰۲/۱۷
اگه بچه ام نجات ندن خودمو غرق میکنم
۱۷:۱۹ ۹۳/۰۳/۲۲
وای منو درگیر این احساسات پیچیده نکنید لطفا!!!!
۰۰:۴۲ ۹۳/۰۵/۱۰
مامانم جیگرم
۰۳:۴۴ ۹۳/۰۵/۱۰
مامانم.عشقن
۰۳:۴۴ ۹۳/۰۵/۱۰
عشقم
۱۵:۳۰ ۹۳/۰۵/۱۰
چون هر سه رو دوست دارم خودمم میندازم تو اب تا باهاشون غرق شم البته من بچه ندارم
۱۵:۳۳ ۹۳/۰۵/۱۰
باهات موافقم عزیزم
۱۸:۲۰ ۹۳/۰۵/۲۱
har 3 ta shon ro njat medam !!!!!!!!!!!!!
۱۱:۱۱ ۹۳/۰۶/۸
نه بچه دارم نه عشق بنابراین گزینه یک