در حال بارگذاری
بالا
۵۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۱۸ ۹۵/۰۴/۲۴

۱۹:۰۱ ۹۵/۰۵/۴
خوبان مملکت مارفتند/کشور رو دادن به یه مشت یاغی/کجایید مردان باخدا؟؟
۱۲:۵۲ ۹۵/۰۵/۵
تقدیم سلام وادب.درحال حاضرخوبان فراوانی داریم.درتمام تاریخ ازاین افرادبوده اند.مراقب باشیم شمرزمان خودنباشیم.شمرهم جانبازوشهیدزنده بود.اماچه شد؟