در حال بارگذاری
بالا
۱۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۱۶ ۹۷/۱۱/۱۶
❓#ضمانت_نامه : قسمت 1 از 7
ضمانت نامه ریالی چیست و چند نوع است؟
 #بانکداری
 #یک_بانک_پشتیبان_شماست

❓#ضمانت_نامه : قسمت 1 از 7 ضمانت نامه ریالی چیست و چند نوع است؟ #بانکداری #یک_بانک_پشتیبان_شماست