در حال بارگذاری
بالا
۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۰۹ ۹۷/۱۰/۱۷
تاثیر دستگیری سلطان بر بازار کاغذ
خبر دستگیری سلطان کاغذ در هفته گذشته، تاثیرات روشنی را در بازار کاغذ داشت که ابتدا با افزایش 20 درصدی قیمت و در ادامه با کاهش 10درصدی همراه بود. این درحالی است که نوسانات بازار کاغذ باعث توقف بخشی از معاملات شده.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7046

تاثیر دستگیری سلطان بر بازار کاغذ خبر دستگیری سلطان کاغذ در هفته گذشته، تاثیرات روشنی را در بازار کاغذ داشت که ابتدا با افزایش 20 درصدی قیمت و در ادامه با کاهش 10درصدی همراه بود. این درحالی است که نوسانات بازار کاغذ باعث توقف بخشی از معاملات شده. ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7046